Více informací o pornografii: Strážte si své mužství - reakce na Martyho Kleina, autor: Philip Zimbardo a Gary Wilson

skeptic.collage.jpg

Marty Klein napsal reakce na naše původní příspěvek o tom, jak porno formuje sexuální reakci mladých mužů. Klein navrhl, že věda empiricky nepodporuje naše prosazování bezprecedentní míry sexuálních dysfunkcí u mladých mužů. Ve skutečnosti všechny studie hodnotící sexualitu mladých mužů od roku 2010 uvádějí historické úrovně sexuálních dysfunkcí a překvapivé míry nízkého libida. Míra erektilní dysfunkce (ED) se pohybuje od 27 do 33 procent, zatímco míra nízkého libida (hypo-sexuality) se pohybuje od 16 do 37 procent. Dolní rozsahy jsou převzaty ze studií zahrnujících dospívající a muže do 25 let, zatímco vyšší rozsahy jsou převzaty ze studií zahrnujících muže do 40 let. Přečtěte si celý článek