Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Www.your brainonporn.com již neshromažďuje informace o návštěvnících za jakýmkoli účelem. Uvědomte si, že vše, co jste zde v minulosti sdíleli, a to i v textu chráněném před veřejným prohlížením, může být zahrnuto do dalších / budoucích materiálů, ačkoli byla / bude přijata extrémní péče, aby se zajistilo, že žádné detaily, které by vás osobně identifikovaly zahrnuta.