Můžete ušetřit 3 minut a sdílet své názory na aplikace pro obnovu?

Víme, že mnoho lidí s porno závislostí se snaží najít dostupné a cenově dostupné služby, které by jim pomohly přestat se dobře, takže vývojáři (bez spolupráce s YBOP) zkoumají možnost vytvořit aplikaci pro obnovu jako alternativu nebo doplněk k tradiční terapii. Můžete ušetřit 3 minut a sdílet své pohledy na aplikace pro obnovu, aby si mohli být jisti, že vyvíjejí něco, co lidé potřebují?

Odkaz na průzkum