Evropané usilují o řešení otázky „adolescentů a online pornografie“

Možné změny právních předpisů Evropany. Výborem parlamentního shromáždění Rady Evropy je vyzývá k diskusi o dospívající internetové porno používat, aby upozornila veřejnost na následující: Wankerova křeče

  • Alarmující nárůst počtu dospívajících, kteří vstupují na nejjasnější a násilnější pornografické webové stránky.
  • Děti tak mladé jako 14, předtím, než dospěly k emotivitě [tj. Emoce] související sexualitě, jsou surfovací webové stránky zobrazující velmi těžké snímky.
  • Nadměrné používání online pornografie od raného dospívání přerušuje dospělost sexuality spojené s emocemi a vytváří určitou závislost i na těch nejnásilnějších představách, což vede k jakési „sexuální anorexii“.
  • Pornografie, a především snadnost přístupu a výsledná nadměrná expozice, mohou vytvořit stejný druh závislostí a nemoc, jako je to způsobené drogami, kompulzivním hazardem a sadomasochismem.

Návrh je podepsán členy Rady 41 z více než dvaceti zemí. Rada Evropy sama reprezentuje evropské země 47. Je zodpovědný za Soudní dvůr a Úmluvu o lidských právech a má v hospodářské unii značný vliv. Například zpravidla vypracovala dokument o problematice thalidomidu a o několik let později vypracovala Komise ES směrnici o odpovědnosti za výrobky.

číst Adolescenti a online pornografie