Test OCD

HOCD je obsedantně-konvulzivní porucha. Tady je autotest zjistit, zda máte OCD. Není to přímo relevantní, ale mělo by vám to dát nějakou představu.