Výrazná inhibice uvolňování mesolimbického dopaminu: společný rys abstinence ethanolu, morfinu, kokainu a amfetaminu u potkanů ​​(1992)

Eur J Pharmacol. 1992 Oct 20;221(2-3):227-34.

Rossetti ZL, Hmaidan Y, Gessa GL.

Zdroj

BB Brodie Katedra neurověd, University of Cagliari, Itálie.

Abstraktní

Odebrání potkanů ​​z chronického ethanolu, morfinu, kokainu a amfetaminu vedlo ke značnému snížení koncentrace extracelulárního dopaminu (DA) ve ventrálním striatu, měřeno mikrodialýzou. Po odnětí morfinu vysráženého ethanolem a naloxonem byl časový průběh redukce DA paralelní s abstinenční symptomatologií. Na druhou stranu, po vysazení chronického kokainu bylo DA snížení zpožděno o 24 h, ale přetrvávalo několik dní. Po vysazení amfetaminu došlo k poklesu DA rychleji, ale snížení také přetrvávalo několik dní. Podávání antagonisty NMDA receptoru, MK-801, potkanům odebraným z chronického ethanolu, morfinu nebo amfetaminu, ale nikoli z chronického kokainu, snadno obrátilo pokles produkce DA. Snížení extracelulárního DA během odběru ethanolu bylo také zvráceno SL 82.0715, dalším antagonistou NMDA receptoru.