Model dvojího systému dospívajících rizik (2010)

Dev Psychobiol. 2010 Apr;52(3):216-24. doi: 10.1002/dev.20445.\

CELÝ TEXT - PDF

Steinberg L.

Abstraktní

To bylo předpokládal, že hledání odměny a impulzivita se vyvíjejí podél různých časových harmonogramů a mají různé nervové základy, a že rozdíl v jejich časových harmonogramech pomáhá vysvětlit zvýšené riskování během dospívání. Aby bylo možné tyto návrhy otestovat, byly zkoumány věkové rozdíly v hledání odměn a impulzivitě v sociálně ekonomicky a etnicky rozmanitém vzorku jedinců 935u ve věku 10 a 30, s použitím auto-reportů a behaviorálních opatření každého konstruktu. V souladu s předpovědi, věkové rozdíly v hledání odměn sledují křivočarý vzorec, vzrůstající mezi preadolescencí a střední adolescenci a poté klesající. Naproti tomu věkové rozdíly v impulzivitě se řídí lineárním vzorcem, přičemž impulzivita od věku 10 neustále klesá. Zvýšená zranitelnost vůči riskování ve střední adolescenci může být způsobena kombinací relativně vyšších sklonů hledat odměny a stále zrající kapacity pro sebeovládání.