Výzkum citlivých témat s dospívajícími: etické a vývojové úvahy. (2005)

J Dev Behav Pediatr. 2005 Feb;26(1):61-7.

Zdroj

Lékařská fakulta a Ústav pro lékařské humanitní vědy, University of Texas Medical Branch, 301 University Boulevard, Galveston, TX 77555-0319, USA.

Abstraktní

Podpora zdraví adolescentů vyžaduje dobře navržené vědecké studie, které určují prevalenci problému zájmu, identifikují rizikové a odolné faktory a hodnotí metody prevence a intervence. Mnoho zdravotních problémů souvisejících s dospívajícím je společností obvykle považováno za citlivé (např. Sexuální chování a chování při užívání návykových látek), což dále komplikuje výzkumný proces. S využitím principů Belmontovy zprávy jako svého rámce čerpá tento dokument z vývojových teorií, aby s adolescenty diskutoval o etických otázkách specifických pro provádění výzkumu. Naše schopnost používat vývojově citlivé výzkumné postupy bude posílena dalším porozuměním otázkám spojeným s hodnocením rizik a přínosů adolescentem, jejich rodiči a institucionálními hodnotícími radami a vymezením způsobů, jak zajistit, aby byli adolescentní účastníci náležitě chráněni a měli vývojově potvrzující zážitek.