Vylepšená striatální citlivost na aversivní výztuž u dospívajících versus dospělé (2013)

J Cogn Neurosci. 2013 Feb; 25 (2): 284-96. doi: 10.1162 / jocn_a_00326. Epub 2012 Nov 19.

Galván A, McGlennen KM.

Abstraktní

Neurodevoluční změny v mezolimbických regionech jsou spojeny s chováním dospívajících k riskování. Četné studie prokázaly přehnanou aktivaci ve striatu u dospívajících ve srovnání s dětmi a dospělými během zpracování odměn. Striatální citlivost na averzi však zůstává nepolapitelná. S ohledem na důležitou roli striatu při sledování chutných i averzivních událostí je řešení této otázky zásadní pro pochopení adolescentního rozhodování, protože k tomuto chování přispívají pozitivní i negativní faktory. V této studii provedli účastníci dospělého a dospívajícího člověka úkol, při kterém dostávali stříkání chuti k jídlu nebo averzivní tekutině, když podstoupili fMRI, což je nový přístup u lidských adolescentů. Ve srovnání s dospělými vykazovali adolescenti větší behaviorální a striatální citlivost na chutný a averzní podnět, což byl účinek, který byl přehnaný v reakci na dodání averzivního stimulu. Souhrnně tato zjištění přispívají k pochopení toho, jak se nervové reakce na pozitivní a negativní výsledky liší mezi dospívajícími a dospělými a jak mohou ovlivnit chování dospívajících.