Vztah mezi náboženstvím a internetovou pornografií (2014)

Časopis náboženství a zdraví

Duben 2015, hlasitost 54, Číslo 2, str. 571-583

První online: 08 Březen 2014

Mary B. Short, Thomas E. Kasper, Chad T. Wetterneck

Abstraktní

Spotřeba internetové pornografie (IP) se zvýšila, což mělo za následek fungování a psychologické problémy. Proto je třeba pochopit, jaké proměnné ovlivňují použití IP. Jednou z proměnných může být náboženství. Vysokoškolští studenti (N = 223) vyplněné otázky týkající se používání IP a náboženství. Asi 64% si kdy zobrazilo IP a 26% si aktuálně prohlíželo IP, tempem 74 minut za týden. Užívání IP narušovalo jejich vztah s Bohem a duchovno. U náboženských jedinců bylo méně pravděpodobné, že by někdy nebo v současné době viděli duševní vlastnictví. Vnitřní a vnější religiozita a sladění duchovních hodnot byly spojeny s někdy používaným. Výsledky naznačují, že při používání duševního vlastnictví záleží na religiozitě a je zapotřebí dalšího výzkumu.