Vychytávání sexuálního výzkumu: Metodický komentář k sexuálním touhám výzkumníků sexu (2016)

Jeremy N Thomas

Idaho State University, USA

Jeremy N Thomas, Katedra sociologie, sociální práce a trestního soudnictví, Idaho State University, 921 S. 8th Ave., Stop 8114, Pocatello, ID 83209-8114, USA. E-mailem: [chráněno e-mailem]

DJ Williams

Idaho State University, USA

Abstraktní

V tomto komentáři ukážeme, jak může sebevědomost pomoci objasnit způsoby, jakými mohou sexuální touhy výzkumníků sexu ovlivnit jejich výzkum. Toto sebeobjevování demonstrujeme tím, že zkoumáme, jak naše vlastní sexuální touhy ovlivnily některé z našich minulých výzkumů prostřednictvím ovlivňování výběru výzkumných projektů, metodických rozhodnutí, metodických interakcí a výzkumných zjištění a závěrů. Navrhujeme, aby sexuální výzkum všeho druhu byl prospěšný, kdyby byli výzkumníci sexu ochotnější odhalit své sexuální touhy a zvážit a diskutovat o tom, jak jejich sexuální touhy ovlivnily jejich výzkum.