Delta FosB a sexuální chování

Delta FosB a sexuální chování

Molekula Delta FosB se zdá být molekulárním přepínačem pro všechny závislosti. Behaviorální závislosti a drogové závislosti sdílejí společné mechanismy a výsledkem jsou podobné změny mozku. To dává dokonalý smysl, protože léky mohou pouze zesílit nebo snížit stávající fyziologické mechanismy. Molekula Delta FosB je transkripční faktor, což znamená, že zapíná a vypíná geny. Pseudovědecké argumenty, že závislosti na chování jsou kvalitativně odlišné nebo jsou spíše „nutkáním“ než závislostmi, nemají v tvrdé vědě žádný základ. Více studií o roli Delta FosB v závislosti najdete  zde.