DeltaFosB, neuroplasticita a závislost

Neuroplasticita znamená strukturální změny v mozku, které vedou k učení, odučení a paměti. Závislost zahrnuje velmi silné učení a paměť, tedy významné změny v mozku. Tyto změny zahrnují klíčové chemikálie (jako DeltaFosb) a změny v synaptické síle. Může to být docela technické. Velké vysvětlení neuroplasticity viz Norman Doidge o pornografii.

Behaviorální závislosti a drogové závislosti sdílejí společné mechanismy a výsledkem jsou podobné změny mozku. To dává dokonalý smysl, protože léky mohou pouze zesílit nebo snížit stávající fyziologické mechanismy. Molekula Delta FosB se zdá být molekulárním přepínačem pro všechny závislosti. Je to transkripční faktor, což znamená, že vypíná geny. Pseudovědecké argumenty, že závislosti na chování jsou kvalitativně odlišné nebo jsou spíše „nutkáním“ než závislostmi, nemají v tvrdé vědě žádný základ. Více studií o roli Delta FosB v sexuálním chování naleznete zde - Delta FosB a sexuální chování

Tato část obsahuje laické články pro širokou veřejnost i vědecké články. Pokud nejste odborníkem na závislost, doporučuji začít laickými články, které jsou označeny písmenem „L“