Dopamin a poznávání / ADHD

Dopamin a poznávání / ADHD

Dopamin a poznání / ADHD se navzájem ovlivňují, protože dopaminové a dopaminové receptory jsou ústředními hráči v kognitivním fungování a paměti. Kognitivní funkce označuje schopnost myslet. Závislost příčiny pokles dopaminu a dopaminových receptorů. Bývalí uživatelé pornografie hlásí řadu běžných výhod, včetně zvýšené koncentrace, méně ADHD, žádné další mozkové mlhy, jasnější myšlení, rychlejší vtip, lepší známky a podobně.