Apomorfinem indukovaná mozková modulace během sexuální stimulace: nový pohled na centrální jevy spojené s erektilní dysfunkcí (2003)

Int J Impot Res. 2003 Jun;15(3):203-9.

Montorsi F, Perani D, Anchisi D, Salonia A, Scifo P, Rigiroli P, Zanoni M, Heaton JP, Rigatti P, Fazio F.

Zdroj

Katedra urologie, Univerzita Vita Salute San Raffaele, Milano, Itálie. [chráněno e-mailem]

Abstraktní

Je dobře známo, že sexuální stimulace vedoucí k erekci penisu je řízena různými oblastmi mozku. Studie erekce na zvířatech ukázaly, že apomorfin (neselektivní agonista dopaminových receptorů D2> D1) zřejmě působí na neurony umístěné v paraventrikulárním jádru a mediální preoptické oblasti hypotalamu.

Přesto, jen nedávno, byl centrálně působící agent, apomorfin sublingvální, schválený pro léčbu erektilní dysfunkce. Současná placebem kontrolovaná studie s funkční magnetickou rezonancí představuje první in vivo demonstraci apomorfinem indukované modulace kortikálních a subkortikálních mozkových struktur u pacientů s psychogenní erektilní dysfunkcí.

Pozoruhodně, pacienti ve srovnání se silnými kontrolami prokázali zvýšenou aktivitu v čelních limbických oblastech, která byla down-regulována apomorfinem. To naznačuje, že psychogenní impotence může být spojena s dříve nerozpoznanými základními funkčními abnormalitami mozku.