Léčba kabergolinem u mužů s psychogenní erektilní dysfunkcí (2007) byla randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie.

Int J Impot Res. 2007 Jan-Feb;19(1):104-7.

Nikl M., Moleda D, Loew T, Rother W, Pedrosa Gil F.

FULL PDF

Zdroj

Klinika pro psychosomatiku, Inntalklinik, Simbach / Inn, Německo. [chráněno e-mailem]

Abstraktní

Účinnost kabergolinu u 50 mužů s psychogenní erektilní dysfunkcí byla zkoumána ve 4měsíční, randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii s validovanými psychologickými testy a hladinami prolaktinu, folikuly stimulujícího hormonu, luteinizačního hormonu a testosteronu v séru. Léčba kabergolinem byla dobře snášena a ve většině případů vedla k normalizaci hladin hormonů. Ve skupině léčené kabergolinem byly pozorovány významné interakce mezi koncentracemi prolaktinu a testosteronu v séru. Erektilní funkce se významně zlepšila. Rovněž byla zvýšena sexuální touha, orgasmická funkce a sexuální spokojenost pacienta a jeho partnera. Kabergolin může být účinným a bezpečným alternativním přípravkem pro muže s psychogenní ED.