Testosteronová terapie pro nízký sexuální zájem a erektilní dysfunkci u mužů: kontrolovaná studie (1984)

Komentáře: Tyto výsledky podporují předchozí nálezy hypogonadálních mužů, že testosteron ovlivňuje sexuální zájem, ale ne erektilní funkci


Br J Psychiatrie. 1984 Aug; 145: 146-51.

O'Carroll R., Bancroft J.

Abstraktní

U dvou skupin mužů s normální cirkulující hladinou testosteronu bylo provedeno dvojitě slepé zkřížené porovnání testosteronu a placeba., 10 si stěžuje hlavně na ztrátu sexuálního zájmu a 10 si stěžuje hlavně na erektilní selhání.

Významný nárůst sexuálního zájmu byl vyvolán testosteronem v první skupině. V žádné skupině nebyl žádný účinek na erektilní funkci. Tyto výsledky podporují předchozí nálezy hypogonadálních mužů, které testosteron ovlivňují sexuální zájem, ale ne erektilní funkci, a ukazují, že zvyšující se plazmatický testosteron může ovlivnit sexuální zájem iu mužů s hladinami testosteronu před léčbou v normálním rozmezí.