Závislost na jídle

potravní závislost

Proč máme oddíl o studiích závislosti na potravinách (seznam níže)? Nejprve je to závislost na chování, jako je závislost na pornografii. Zadruhé, jídlo a sex jsou dva hlavní přírodní posilovače, které stimulují uvolňování dopaminu a systém odměn. Zatřetí, mozky zvířat byly studovány, na rozdíl od závislosti na pornografii.

Výzkum odhalí jednoduchou pravdu: Vysoce chutné jídlo (a hazardní hry, hraní her a internetová závislost) může změnit mozku podobně jako návykové drogy, takže je nemyslitelné, že nadměrné internetové porno nemůže dělat totéž. Sexuální aktivita uvolňuje mnohem více dopaminu, než jídlo; a na rozdíl od potravy, neexistuje žádný limit pro spotřebu. Jakmile jste jedli kapky dopaminu, ale porno uživatelé mohou udržovat hladiny dopaminu zvýšené po celé hodiny.

Tato část obsahuje laické články pro širokou veřejnost i vědecké články. Pokud nejste odborníkem na závislost, doporučuji začít laickými články. Jsou označeny písmenem „L“