Orexin

orexiny

Orexiny se účastní normálního a nutkavého motivovaného chování. Orexin, také známý jako hypocretin, Je neuropeptid který reguluje vzrušeníbdělost, a chuť. Mezi orexinovým systémem v mozku potkana a v lidském mozku existuje vysoká afinita. Vysoké hladiny orexinu-A byly spojeny se štěstím u lidských subjektů, zatímco nízké hladiny byly spojeny se smutkem. Zjištění naznačují, že zvýšení hladiny orexinu-A by mohlo zvýšit náladu u lidí, což by bylo možnou budoucí léčbou poruch, jako je deprese.