Vystavení internetové pornografii a sexuálně agresivnímu chování: ochranná role sociální podpory mezi korejskými adolescenty (2018)

Shin, Junseob a Chung Hwan Lee.

Žurnál sexuální agrese (2018): 1-15.

Abstrakt

Expozice dospívajících vůči internetové pornografii a její negativní dopady na zdravý sexuální vývoj byly rozsáhle zkoumány. Malý výzkum se však zaměřil na identifikaci ochranných faktorů, které mohou tyto negativní účinky narušit. Na základě konceptualizace stresového modelu sociální podpory tato studie empiricky testovala, zda by sociální podpora poskytovala nárazník proti negativním dopadům internetové pornografie na sexuálně agresivní chování u dospívajících. Výsledky on-line průzkumu dvou set-deset (210) korejských středoškolských studentů ukázaly, že sociální podpora rodičů a přátel prováděla pufrovací role, a nárazový účinek podpory přátel byl nejsilnější. Na základě těchto výsledků byly diskutovány praktické důsledky pro zdravý sexuální vývoj dospívajících.

KEYWORDS: Internetová pornografiesexuálně agresivní chovánísociální podporavyrovnávací účinekKorejští adolescenti