Propojení mužského využití sexuálního průmyslu s ovládáním chování v násilných vztazích (2008)

Simmons, Catherine A., Peter Lehmann a Shannon Collier-Tenison.

Násilí na ženách 14, č. 4 (2008): 406-417.

Abstraktní

Ve snaze lépe pochopit vztah mezi mužským užíváním sexuálního průmyslu (tj. pornografie a striptýzové kluby) a interpersonální násilí (IPV), bylo dotazováno 2,135 XNUMX žen, které žijí v útulku IPV, pokud jde o to, jak jejich obchůdci využívají sexuální průmysl a kontrolují chování ve svých vztazích. Zjištění ukazují, že pachatelé násilí na domácím násilí, kteří využívají sexuální průmysl, používají více kontrolního chování než pachatelé domácího násilí, kteří ne. Důsledky pro politiku, praxi a výzkum jsou diskutovány.