Předvídat kompulzivní používání internetu: je to všechno o sexu! (2006)

Komentáře: Jak uvádí závěr, erotika má nejvyšší potenciál pro „nutkavé použití“. To je kód pro „závislost“. Zajímavé také -


Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJ, Garretsen HF.

Cyberpsychol Behav. 2006 únor; 9 (1): 95-103.

IVO, Výzkumný ústav závislostí, Rotterdam, Nizozemsko. [chráněno e-mailem]

Cílem tohoto výzkumu bylo zhodnotit prediktivní sílu různých internetových aplikací na vývoj kompulzivního používání internetu (CIU). Studie má dvouvlnový podélný design s intervalem 1 roku. První měření obsahovalo uživatele dospělých těžkých uživatelů sítě 447, kteří používali internet nejméně 16 h týdně a měli doma přístup na internet alespoň po dobu 1. Pro druhé měření byli všichni účastníci znovu pozváni, z nichž 229 odpověděl. Prostřednictvím online dotazníku byli respondenti dotazováni na čas strávený na různých internetových aplikacích a na CIU.

Průřezové hry a erotika se zdají být nejdůležitějšími internetovými aplikacemi souvisejícími s CIU. Na podélném základě tráví spousta času na erotice předpovědět zvýšení CIU 1 o rok později. Návykový potenciál různých aplikací se liší; erotika má největší potenciál.