Sexuálně násilná pornografie, postoje proti ženám a sexuální agrese: model strukturálních rovnic (1993)

 LInk na papír

Časopis výzkumu osobnosti

Objem 27, Issue 3, Září 1993, stránky 285-300

Abstraktní

Na základě údajů poskytnutých mužskými vysokoškolskými studenty bylo vyvinuto a testováno několik modelů strukturálních rovnic, aby bylo možné posoudit vzájemný vztah užívání pornografie, postojů proti ženám a sklonu k sexuálnímu násilí. Model, který nejlépe odpovídá údajům, je ten, ve kterém jsou sexuální násilné pornografie a postoje proti ženám exogenními latentními proměnnými, které předpovídají pravděpodobnost znásilnění a pravděpodobnosti používání sexuální síly, která je uváděna ve zprávě. použitím nátlaku a síly. Byla také testována variace tohoto modelu, která zahrnuje použití nenásilné pornografie jako exogenní proměnné. V souladu s předchozím výzkumem nebylo použití nenásilné pornografie jednoznačně spojeno s potenciální nebo skutečnou sexuální agresí. Zjištění naznačují potenciální role postojů i sexuální násilné pornografie ve výskytu sexuální agrese. Dále podporují další výzkumná zjištění, která naznačují, že se nejedná pouze o vystavení sexuálně explicitním materiálům, ale o jejich kombinaci pohlaví a násilí v pornografických materiálech, které podporují nebo usnadňují sexuální agresi.