Využití pornografie v kriminální a vývojové historii sexuálních delikventů (1987)

Carter, Daniel Lee, Robert Alan Prentky, Raymond A. Knight, Penny L. Vanderveer a Richard J. Boucher.

Časopis interpersonálního násilí 2, č. 2 (1987): 196-211.

Abstrakt

Tato studie zkoumala vystavení pornografii a její využití v rodinné, vývojové a kriminální historii násilníků 38 a dětských molesterů 26 uvězněných v Massachusetts léčebném centru. Zatímco obě skupiny uvádějí podobnou expozici pornografii v domácnosti a během vývoje, dětští kojenci uvedli výrazně vyšší expozici než znásilnění v dospělosti a významně častěji užívali takové materiály před a během svých trestných činů a používali pornografii k uvolnění impulsů pro jednat ven. Zjištění jsou diskutována s ohledem na „hypotézu katarze“ a úlohu pornografie při spáchání sexuálních trestných činů u některých typů násilníků a dětí.

Dítě ve srovnání s násilníky uvedlo: 

  1. Více expozice pornografii jako dospělého
  2. Větší využívání pornografie před trestnými činy
  3. Větší využívání pornografie během trestných činů
  4. Větší využití pornografie k úlevě od spáchání trestného činu
  5. Celkový celkový vliv pornografie na život