Násilná pornografie a zneužívání žen: teorie k praxi (1998)

Violence Vict. 1998 Winter;13(4):319-32.

Cramer E1, McFarlane J, Parker B, Soeken K, Silva C, Naviják S.

Abstraktní

Abychom prozkoumali použití násilné pornografie a souvisejícího násilí na ženách, byl požádán etnicky stratifikovaný vzorek 198 týraných žen o používání pornografických materiálů jejich partnery, a pokud byly požádány nebo nuceny dívat se, jednat nebo pózovat pro pornografické scény nebo obrázky. Celkově 40.9% žen uvedlo, že zneužívající používal pornografický materiál, přičemž podíl je výrazně vyšší u bílých (58.7%) ve srovnání s černochy (27.1%) nebo Hispánci (38.5%). Když byly skupiny vytvářeny podle toho, jak násilník používal pornografii a související zapojení ženy, skóre násilí měřené na stupnicích indexu zneužívání manželů, hodnocení nebezpečí a závažnosti násilí na ženách bylo významně vyšší (p = <001) pro ženy, které ohlásily násilníka, ji požádaly nebo ji přinutily, aby se dívala, vystupovala nebo pózovala pro pornografické scény. Závažnost násilí nesouvisela jednoduše s tím, zda zneužívaný používá pornografii či nikoli. Tato analýza je počátečním krokem k pochopení toho, jak pornografie ovlivňuje týrání žen.