Postoje a fantazie žen o znásilnění jako funkce předčasného vystavení pornografii (1992)

Corne, Shawn, John Briere a Lillian M. Esses.

Časopis interpersonálního násilí 7, č. 4 (1992): 454-461.

Abstraktní

Ačkoli se toho již hodně dozvědělo o tom, jak sociální síly, jako je pornografie, mohou formovat nebo řídit sexuální násilí mužů na ženách, existuje jen málo empirických údajů o tom, jak tyto síly zasahují do postojů a chování žen. V této studii 187 univerzitních studentek odpovědělo na dotazník týkající se vystavení dětství pornografii, současných sexuálních fantazií a podpory postojů podporujících znásilnění.

Včasné vystavení pornografii souviselo s následnými „fantaziemi o znásilnění“ a postoji podporujícími sexuální násilí na ženách. Zjištění byla interpretována v kontextu socializace žen tak, aby přijímala sexuální agresi jako sexuální / romantickou událost.