Nová generace sexuální závislosti (2013)

KOMENTÁŘ: Obsah této recenze se vyrovná hodně z toho, co říkáme na YBOP - modely klasické závislosti na sexu se nevztahují na většinu mužů, u kterých se vyvinula závislost na pornografii na internetu. Kromě toho může mít chronická expozice během dospívání závažné účinky.


DOI: 10.1080 / 10720162.2013.843067

Jennifer Riemersmaa & Michael Sytsma

stránky 306-322

Publikováno online: 22 Nov 2013

Abstraktní

Sexuální závislost je v posledních 30 letech stále častěji pozorovaným a zkoumaným fenoménem. „Klasická“ sexuální závislost vychází z historie zneužívání, nejistých vzorů připoutanosti a neuspořádané kontroly impulzů, často se projevující křížovými závislostmi a poruchami komorbidní nálady. Naproti tomu „současná“ forma rychle se rozvíjející sexuální závislosti se objevila s prudkým růstem internetových technologií a vyznačuje se „3C“: kronikou, obsahem a kulturou. Zvláštní pozornost je věnována časnému vystavení grafickému sexuálnímu materiálu, který narušuje normální neurochemický, sexuální a sociální vývoj v mládí. Způsoby léčby „klasických“ a „současných“ forem se překrývají, přesto jsou odlišné, což odráží jejich jedinečnou etiologii a podobnou prezentaci.