Studie o kouření a souvisejících psychosociálních faktorech mezi dospívajícími studenty v Kolkatu v Indii (2014)

Indian J Public Health. 2014 Jan-Mar;58(1):50-3. doi: 10.4103/0019-557X.128168.

Abstraktní

Užívání tabáku u školních dětí a dospívajících je celosvětově rostoucí problém, zejména v rozvojových zemích. Průřezová pozorovací studie byla provedena na šesti středních školách v Kolkata, Západní Bengálsko, mezi studenty 526 15-19 let, aby určila prevalenci kouření a zjistila jakýkoli rozdíl mezi kuřáky a nekuřáky. vztah k rodinným vztahům, vrstevnické skupině a osobním charakteristikám. Bylo zjištěno, že celková míra kouření je 29.6%, průměrný věk zahájení kouření byl dříve u mužů. Mezi kuřáky 75% studenti začali kouřit 15 let. Kouření otce a vrstevnické skupiny, rodinný konflikt a závislost na pornografii bylo zjištěno, že mají významný vztah s kouřením studentů. Intervence zaměřené na zdraví v raném školním věku, které se zabývají těmito faktory, by mohly přispět k účinnému řešení tohoto problému.