Adolescentní kompulzivní sexuální chování: Je to jedinečný psychologický jev? (2018)

Efrati, Yaniv.

Journal of Sex & Marital Therapy just-accept (2018): 01-33.

https://doi.org/10.1080/0092623X.2018.1452088

Abstraktní

Souvislosti: Adolescentně kompulzivní sexuální chování (CSB) a jeho asociace s dalšími osobnostními predispozicemi (orientace na přílohu, temperament), genderem, religiozitou a psychopatologickými tendencemi. Bylo zkoumáno pět alternativních empirických modelů, všechny založené na současné teorii a výzkumu CSB.

Metody: Vzorek zahrnuje 311 středoškolské dospívající (184 chlapci, 127 dívky) ve věku od 16 do 18 (M  = 16.94, SD  = 65) a zařazeni do jedenáctého (43.4%) a dvanáctého (56.6%) stupně dokončili opatření vlastní zprávy s využitím CSB a výše uvedených proměnných.

výsledky: Bylo zjištěno, že jeden model je kompatibilní s údaji, což naznačuje, že CSB je nezávislá porucha z jiných psychopatologických tendencí as ní spojených s religiozitou, pohlavím, temperamentem a orientací na vazbu.

Závěry: Zjištění mají důsledky pro pochopení významu adolescentní CSB jako psychologické poruchy a pro její odlišné zacházení s jinými poruchami.