Používání sexuálních médií u dospívajících a jejich ochota zapojit se do příležitostného pohlaví: Diferenciální vztahy a základní procesy (2017)

  • van Oosten, JMF ×
  • Peter, Jochen
  • Vandenbosch, Laura #

PŘIPOJENÍ K PAPÍRU

2017

Vydavatel: Mezinárodní komunikační asociace

Název série: Human Communication Research

Abstrakt

Tato studie zkoumala vztah mezi různými typy používání sexuálních médií (tj. Sexuálně explicitní internetový materiál, sexuálně orientovanou televizí reality a sexy prezentací na stránkách sociálních sítí) a ochotou dospívajících zapojit se do neformálního sexuálního života, jakož i základní sociální politiky. - kognitivní procesy tohoto vztahu. Na základě longitudinální třívlnové panelové studie mezi adolescenty 1,467 (ve věku 13-17, žena 50%) jsme zjistili, že vystavení sexuálně explicitnímu internetovému materiálu přímo předpovědělo ochotu adolescentů angažovat se v příležitostném sexu. Vystavení se sexuálním sebeprezentacím druhých na sociálních sítích a sexuálně orientované televizi s realitou předpovídalo ochotu adolescentů zapojit se do neformálního sexu nepřímo prostřednictvím deskriptivních norem pro neformální sex.