Využití sexuálně explicitního internetového materiálu a sexuální nejistoty u dospívajících: úloha zapojení a gender (2010)

DOI: 10.1080 / 03637751.2010.498791

Jochen Peter* & Patti M. Valkenburg

stránky 357-375

Publikováno online: 22 Sep 2010

Abstraktní

Výzkum ukázal, že užívání sexuálně explicitního internetového materiálu (SEIM) dospívajícími osobami je pozitivně spojeno s důležitou charakteristikou rozvíjejícího se sexuálního já, sexuální nejistoty. Kauzální vztah mezi užíváním SEIM a sexuální nejistotou je však nejasný. Navíc nevíme, které procesy jsou základem tohoto vztahu a zda pohlaví tyto procesy moderuje. Na základě třívlnového panelového průzkumu mezi 956 holandskými adolescenty odhalilo modelování strukturálních rovnic, že ​​častější používání SEIM zvýšilo sexuální nejistotu adolescentů. Tento vliv byl zprostředkován zapojením dospívajících do SEIM. Dopad užívání SEIM na zapojení byl silnější u žen než u dospívajících mužů. Budoucí výzkum účinků SEIM může těžit z větší pozornosti věnované zážitkovým stavům během používání SEIM.