Spotřeba pornografie, vnímané peerní normy a sex bez kondomu (2016)

2016 Jan 11: 1-10. 

Wright PJ1, Tokunaga RS2, Kraus A1.

Abstraktní

Sexuální skripty v pornografii zřídka zahrnují kondomy. Mnoho amerických vysokoškolských studentů konzumuje pornografii a nechráněný sex. Zdá se však, že žádná studie nezkoumala, zda spotřeba pornografie souvisí s nechráněným sexem mezi vysokoškolskými studenty v USA. Tento článek uvádí výsledky dvou studií o pornografické spotřebě a bezdomoveckém sexu mezi studenty vysokých škol v USA.

Spotřeba pornografie byla přímo spojena s vyšší pravděpodobností sexu bez kondomů ve studii 1. Toto zjištění bylo replikováno ve studii 2. Studie 2 také zkoumala, zda vnímání používání kondomů vrstevníky částečně zprostředkovává souvislost mezi konzumací pornografie a sexem bez kondomů. Spotřeba pornografie byla spojena s nižšími odhady používání kondomů vrstevníky a nižší odhady používání kondomů vrstevníky byly spojeny s osobním zapojením do sexu bez kondomů.