Výskyt raných dospívajících chlapců internetovou pornografií: Vztahy k pubertálnímu načasování, hledání senzace a akademické výkonnosti (2014)

Beyens, Ine ×
Vandenbosch, Laura
Eggermont, Steven #

CELÁ STUDIE - PDF

Časopis časné dospívání

Abstrakt

Výzkum ukázal, že adolescenti pravidelně používají internetovou pornografii. Tato dvouvlnová panelová studie měla za cíl testovat integrační model u mladých dospívajících chlapců (průměrný věk = 14.10, N = 325), který (a) vysvětluje jejich vystavení internetové pornografii tím, že se podívá na vztahy s pubertalním načasováním a hledáním pocitů a ) zkoumá potenciální důsledek jejich vystavení internetové pornografii pro jejich akademický výkon. Integrovaný model cesty naznačil, že pubertalní načasování a pocit pociťování předpovídají použití internetové pornografie. Chlapci s vyspělou pubertální scénou a chlapci s vysokým vnímáním, kteří hledají častější internetovou pornografii. Navíc zvýšené využívání internetové pornografie snížilo akademické výsledky chlapců o šest měsíců později. Diskuse se zaměřuje na důsledky tohoto integračního modelu pro budoucí výzkum internetové pornografie.