Účinky pornografie na vysokých školách, Ghana. (2016)

Richmond Acheampong, Yaw Adjenim Adjenim

Mezinárodní žurnál vedení a vědecký výzkum

Vol 1, Ne 3 (2016)

Abstraktní

Představa, že pornografie a školní děti jsou spolubývajícími, dělá každého nervózní. Tato studie zkoumala účinky pornografie na studenty středních škol v Tano North District v oblasti Brong Ahafo v Ghaně. Dále určilo, zda studenti středních škol sledují pornografii; jak často sledují pornografii a negativní a pozitivní účinky pornografie na ně. Použitá výzkumná technika byla explorativní a byla použita velikost vzorku 300. Jednoduchý náhodný výběr byl použit ke vzorkování účastníků pohovoru.

Studie ukázala, že většina studentů přiznala k sledování pornografie dříve. Dále bylo zjištěno, že většina z nich se shodla na tom, že pornografie negativně ovlivňuje akademickou výkonnost studentů a navíc neschválila pornografii.

Tstudoval mimo jiné, že vláda by měla mít politickou vůli zakázat prodej a držení pornografických materiálů studentům

Klíčová slova Pornogografie; Vysokoškoláci; Ghana.