Zkoumání prvních, druhých a třetích osobních účinků internetové pornografie na tchajwanských dospívajících: důsledky pro omezení pornografie (2008)

DOI: 10.1080 / 01292980903440855

Ven-Hwei Loa*, Ran Weib & Hsiaomei Wuc

stránky 90-103, verze záznamu poprvé publikována: 17 Mar 2010

Přijato: 28 Nov 2008

Abstrakt

Prozkoumat dopad internetové pornografie na uživatele ve srovnání s tradičními formami pornografie, celkem bylo zkoumáno celkem 1688 adolescentů na Tchaj-wanu.

RVýsledky ukazují, že respondenti odhadují, že škody způsobené internetovou pornografií jsou vyšší než u pornografických materiálů v tiskových a vysílacích médiích.

Důležitější je, že zjištění ukazují, že vystavení internetové pornografii má za následek znecitlivující účinky v tom, že uživatelé mají tendenci vnímat škody způsobené internetovou pornografií jako méně na sebe a jiných.

Kromě toho bylo zjištěno, že expozice byla negativně spojena s podporou omezení internetové pornografie, ale vnímaná škoda na sobě byla shledána pozitivně spojena s podporou omezení. Konečně, společné účinky prvního a třetího efektu (efektu druhé osoby) se ukázaly jako spolehlivější prediktor záměrů chování než vnímání třetí osoby. Zjištění pomáhají vyřešit rozpor v minulém výzkumu, který zaznamenal vnímání třetí osoby jako významný a nevýznamný prediktor podpory omezení pornografie.