Experimentální účinky vystavení pornografii Umírňující účinek osobnosti a zprostředkujícího účinku sexuálního vzrušení (2014)

Arch Sex Behav. 2014 dub 12.

Hald GM1, Malamuth NN.

Abstraktní

Pomocí náhodně vybraného vzorku komunity 200 dánských mladých dospělých mužů a žen v randomizovaném experimentálním designu zkoumala studie účinky osobnostních rysů (příjemnost), minulé spotřeby pornografie a experimentálního vystavení nenásilné pornografie na postojích podporujících násilí proti násilí na ženy (ASV). Zjistili jsme, že nižší úrovně příjemnosti a vyšší úrovně spotřeby pornografie v minulosti výrazně předpovídaly ASV. Navíc experimentální expozice pornografii zvýšila ASV, ale pouze u mužů s nízkou příjemností. Bylo zjištěno, že tento vztah je významně zprostředkován sexuálním vzrušením a sexuálním vzrušením s odkazem na subjektivní hodnocení pocitů sexuálně vzrušeného, ​​připraveného na sexuální aktivity a / nebo tělesných pocitů spojených se sexuálním vzrušením.. Výsledky zdůraznily důležitost individuálních rozdílů a podpořily hierarchický konfluenční model sexuální agrese a mediální literaturu o afektivním zapojení a aktivacích.

PMID: 24729134
DOI: 10.1007/s10508-014-0291-5