Zkoumání zdravotních chování u ugandských adolescentů žijících ve venkovských rybářských komunitách (2020)

Dospívající ve venkovské Ugandě čelí jedinečným příležitostem a výzvám pro své zdraví. Primárním cílem této průzkumné průřezové studie bylo popsat zdravotní chování dospívajících ve věku 13–19 let žijících ve čtyřech ugandských rybářských komunitách jako základ pro rozvoj programů na snižování rizikového zdravotního chování a přenosu HIV / AIDS. Většina chlapců (59.6%) a třetina dívek uvedla celoživotní pohlavní styk; dívky uváděly dřívější sexuální debut než chlapci, stejně jako vyšší míru sexuálního napadení, znásilnění a / nebo vynuceného styku. Sexuálně aktivní mládež s větší pravděpodobností sledovala pornografii, byla testována na jiné sexuálně přenosné infekce a navštěvovala internátní školy. Užívání alkoholu převládalo u obou pohlaví; použití jiných látek však bylo hlášeno jen zřídka. Vzhledem k tomu, že většina adolescentů v Ugandě navštěvuje internátní školu, existuje možnost rozšířit rozsah péče o školní sestry o výchovu a poradenství v oblasti podpory zdraví.