Expozice tchajwanských adolescentů na pornografické média a jejich vliv na sexuální postoje a chování (1999)

Asijské deník komunikace

Svazek 9, 1999 - Vydání 1

Ven-hwei Lo , Edward Neilan , Důlní slunce & Shoung ‐ Inn Chiang

Stránky 50-71 | Publikováno online: 18 May 2009

http://dx.doi.org/10.1080/01292989909359614

Abstraktní

Tento článek zkoumá používání pornografických médií tchajwanskými středoškolskými studenty a zkoumá účinky expozice na takové postoje a chování z hlediska sexuální permisivity.

Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že více než 90 procent dotazovaných studentů mělo alespoň nějakou expozici různým pornografiím, přičemž muži vykazovali významně vyšší frekvenci expozice než ženy. Výsledky také ukazují, že vystavení pornografickým médiím má významný vliv na sexuální permisivitu středoškolských studentů a nevýlučné sexuální postoje a chování.