Vystavení online sexuálním materiálům v dospívání a znecitlivění sexuálního obsahu (2018)

Daneback, K., A. Ševčíková a S.Ježek

Sexologie (2018).

Exposition au matériel sexuel en ligne à l'adolescence et désensibilisation au contenu sexuel

Abstraktní

Je dobře známo, že adolescenti využívají internet k sexuálním účelům, například prohlížení sexuálně explicitních materiálů, praxe, která se zvyšuje s věkem. Dřívější výzkum naznačil souvislost mezi kognitivními a behaviorálními účinky na jedné straně a prohlížením sexuálně explicitních materiálů na internetu na straně druhé. Cílem této studie bylo prozkoumat vystavení sexuálně explicitnímu materiálu na internetu a případný desenzibilizační účinek na vnímání sexuálního obsahu online v čase.. Návrh studie byl podélný; data byla sbírána ve 3 vlnách v 6měsíčních intervalech počínaje rokem 2012. Do vzorku bylo zařazeno 1134 respondentů (dívky, 58.8%; průměrný věk, 13.84 ± 1.94 let) z 55 škol. Pro analýzu dat byl použit model s více proměnnými.

Výsledky ukázaly, že respondenti v průběhu času změnili vnímání sexuálně explicitního materiálu na internetu v závislosti na věku, četnosti expozice a zda byla expozice záměrná. Oni byli znecitliveni v tom smyslu, že méně znepokojený sexuálním obsahem. Výsledky mohou naznačovat normalizaci sexuálně explicitního materiálu na internetu během dospívání.