Nucený sex, znásilnění a sexuální vykořisťování: postoje a zkušenosti studentů středních škol v jižním Kivu, Demokratická republika Kongo (2014)

Cult Zdraví Sex. 2014 Aug 13: 1-12. [EPUB před tiskem]

Mulumeoderhwa M1, Harris G.

Abstraktní

Tento příspěvek pojednává o terénní práci provedené v 2011 s cílem zkoumat postoje a hlášené chování konžských studentů středních škol ohledně sexuálních vztahů. Celkem se na fokusních skupinách zúčastnilo celkem 56 chlapci a dívky ve věku 16-20 ze dvou městských a dvou venkovských středních škol v jižní provincii Kivu, a 40 z nich byl následně individuálně dotazován. Většina chlapců měla pocit, že mají od svých přítelkyň nárok na sex a že pokud bylo přesvědčení neúspěšné, použití síly bylo legitimní; to v jejich myslích nepředstavovalo znásilnění. Dívky, na druhé straně, byly jasné, že takový nucený sex byl znásilněn. Nicméně to může být chápáno, znásilnění bylo vnímáno jako zvýšené v posledních letech a byl vysvětlen slabými právními systémy, pornografie a provokativní oblékání dívkami. Chlapci byli naštvaní na konkurenci starších, často ženatých mužů, kteří byli schopni poskytnout dívkám peněžní a jiné pobídky.

KEYWORDS:

Demokratická republika Kongo; genderové násilí; znásilnění; sexuální vykořisťování; mladí lidé