Závislost na internetu: analýza klinického případu (2020)

Zdroj: Behaviorální psychologie / Psicologia Conductual. 2020, sv. 28 Vydání 1, str. 161-180. 20p.

Autor (i): Hervías Ortega, Federico; Romero López-Alberca, Cristina; Marchena Consejero, Esperanza

Abstrakt:

Závislosti na chování jsou považovány za nový způsob rozvoje pochybení ve vztahu k jevům, které samy o sobě nemají důvod být spojeny s patologickými stavy. Přestože mezi nejčastěji používanými diagnostickými učebnicemi mezi odborníky ve zdravotnictví nejsou zmiňovány, jejich výskyt v populaci je stále více patrný a díky vývoji nových technologií nabývá stále rozmanitějších forem. Sexuální závislost se může projevovat různými způsoby, s vyšším výskytem mužské populace. Tato práce se zabývá popisem, funkční analýzou a intervencí v případě závislosti na internetu od vysoké školy psychologické služby, která se používá k řešení problémů ovlivňujících mládež. Je popsán vývoj kognitivní behaviorální intervence, použité strategie a jejich účinnost v případě, možné důsledky závislostí na chování ve vysokoškolské populaci a její dopad na akademický a osobní rozvoj studentů.