Japonská vysokoškolská studentská mediální expozice sexuálně explicitním materiálům, vnímání žen a sexuálně tolerantní postoje (2011)

Časopis mezikulturního komunikačního výzkumu

Svazek 40, 2011 - Vydání 2

Kikuko Omori , Yan Bing Zhang , Mike Allen , Hiroshi Ota & Makiko Imamura

Stránky 93-110 | Publikováno online: 09 Jun 2011

http://dx.doi.org/10.1080/17475759.2011.581031

Abstraktní

Tato studie zkoumala použití japonských vysokoškolských studentů (N = 476) při používání sexuálně explicitní látky (SEM) a asociací s vnímáním žen jako sexuálních objektů a sexuálně permisivních postojů. Výsledky ukazují, že japonští vysokoškolští studenti nejčastěji používali tisková média jako zdroj pro SEM následovaný internetem a televizí / videem / DVD.

MÚčastníci piva používali SEM podstatně více než ženy. Navíc sexuální zaujetí zprostředkovalo vztah mezi expozicí SEM a vnímáním žen jako sexuálních objektů, zatímco vystavení SEM v hromadných sdělovacích prostředcích mělo přímou souvislost se sexuálními permisivními postoji japonských účastníků.

Klíčová slova: Sexuální explicitní materiálJaponští vysokoškolští studentiMediální efekty