Pornografický obsah a sexuální zážitky v reálném životě: zjištění z průzkumu německých vysokoškolských studentů (2018)

J Sex Marital Ther. 2019 Jan 9: 1-8. doi: 10.1080 / 0092623X.2018.1531334.

Martyniuk U1, Okolski L1, Dekker A1.

Abstraktní

Cílem této studie bylo prozkoumat oblíbený pornografický obsah a zkušenosti z reálného života se zobrazenými sexuálními aktivitami na celostátním vzorku 1,197 německých studentů univerzity. Výsledky naznačují, že existuje pozitivní, obsahově specifická asociace. Obecně byla vazba silnější u méně konvenčních (méně rozšířených) postupů. Značná část účastníků však neměla zájem zažít aktivity, které se jim v pornografii líbily, a to zejména v případě nekonvenčních aktivit. To naznačuje, že používání pornografie může představovat zřetelnou formu sexuality a může vytvářet „intimní prostor“ pro sexuální fantazie.

PMID: 30623738

DOI: 10.1080 / 0092623X.2018.1531334