Pornografie a sexuální socializace dětí: aktuální znalosti a teoretická budoucnost (2014)

Žurnál dětí a médií

Svazek 8, 2014 - Vydání 3

Paul J. Wright

Stránky 305-312 | Přijaté 25 Apr 2014, přijato 28 Apr 2014, Publikováno online: 05 Jun 2014

Abstraktní

Akademici i laici po celá desetiletí tvrdili, že děti sledují pornografii a jsou touto expozicí ovlivněny. Pornografické studie, které ve skutečnosti vzorkují děti, jsou však novým fenoménem. Tento komentář shrnuje to, co v současné době víme o expozici dětí pornografii a korelacích postojů a chování v souvislosti s expozicí. Autor končí výzvou k výzkumu faktorů, které mohou zmírnit účinky expozice, a navrhuje, aby studie jako teoretický průvodce používaly získávání, aktivaci a aplikační model sexuálního socializace médií.

Klíčová slova :: pornografiedětisexuální socializacesexuální skripty3AM