Spotřeba pornografie a nemanželské sexuální chování ve vzorku mladých indonéských studentů (2013)

Hald, Gert Martin a Teguh Wijaya Mulya. 

Kultura, zdraví a sexualita 15, č. 8 (2013): 981-996.

Abstrakt

Pomocí vzorku indonéských univerzitních studentů a průřezového designu tato studie zkoumala míru prevalence a vzorce spotřeby pornografie v Indonésii, náboženském, sexuálně konzervativním, muslimském národě s přísnými zákony proti pornografii. Dále byla zkoumána souvislost mezi spotřebou pornografie a běžným nemanželským sexuálním chováním. Studie zjistila, že v tomto vzorku pornografie je tak široce a snadno konzumována jako ve srovnatelných mezinárodních studiích převážně využívajících vzorky západního pozadí od sexuálně liberálnějších a méně náboženských zemí s velmi málo zákony o pornografii. Rozdíly mezi pohlavími ve vzorcích spotřeby pornografie byly výrazné a srovnatelné se zjištěními mezinárodních studií. Pouze u mužů bylo zjištěno, že spotřeba pornografie významně předpovídá běžné sexuální chování v nemanželských vztazích. Studie je první, která poskytuje pohled na míry prevalence a vzorce spotřeby pornografie a její spojení s běžným nemanželským sexuálním chováním v sexuálně konzervativním národě muslimské většiny s přísnými zákony proti pornografii.