Vztah mezi tlakem vrstevníků, pornografií a postojem k předmanželskému sexu u adolescentů ve státě Lagos (2019)

Anyama, Stella Chinwe

 Mezinárodní žurnál pedagogického výzkumu 6, č. 1 (2019): 153-159.

Abstraktní

Studie zkoumala vztah mezi vzájemným tlakem, pornografií a postojem k předmanželskému sexu mezi adolescenty ve státě Lagos. Studii vedly dvě výzkumné hypotézy. Velikost vzorku tvořila 250 náhodně vybraní účastníci z vybraných vyšších středních škol ve státě Lagos. Ke sběru dat byl použit dotazník vytvořený výzkumníky z předmětu 25 s názvem Peer Pressure, Pornography and Attitude to Premarital Sex (PPPAPS). Shromážděná data byla analyzována za použití Pearson Product Moment Correlation. Zjištění naznačila, že vzájemný tlak a pornografie mají významný vztah s postojem k předmanželskému sexu mezi adolescenty. Na základě zjištění studie bylo mimo jiné doporučeno, aby sexuální výchova byla povinně začleněna do školních osnov tak, aby dospívající mladí učili zdravé sexuální chování v raném věku.

Klíčová slova: Tlak vrstevníků, pornografie, postoj, předmanželský sex, adolescenti