Vztahy mezi expozicí pornografii online, psychologickému blahu a sexuální permisivitě mezi čínskými adolescenty v Hongkongu: třívlnová longitudinální studie (2018)

Ma, Cecilia MS.

Aplikovaný výzkum v kvalitě života: 1-17.

Abstraktní

Se zvýšenou dostupností na internet mohou adolescenti přistupovat k online pornografii záměrně a náhodně. Účelem této studie bylo (a) zkoumat vztahy vystavení online pornografii s následnou psychickou pohodou (deprese a životní spokojenost) a sexuálními permisivními postoji a (b) zjistit, zda se tyto vztahy liší povahou expozice. Vzorek 1401 časných čínských adolescentů se zúčastnil tří vlnové longitudinální studie. Výsledky křížově zaostávajících modelů naznačují, že účinky online pornografie se liší povahou expozice. Tato studie vrhá světlo na dynamické vztahy mezi vystavením online pornografii, depresi, životní spokojenosti a sexuálním postojům.

Klíčová slova Online pornografie Deprese Životní spokojenost Čínští adolescenti Sexuální tolerantní postoje \