Religióza snižuje sexuální agresivitu a nátlak v longitudinální kohortě vysokoškolských mužů: Zprostředkující role standardů peerů, promiskuity a pornografie (2018)

Hagen, Timothy, Martie P. Thompson a Janelle Williamsová.

Časopis pro vědecké studium náboženství.

Abstraktní

Rozsáhlá literatura naznačuje, že religiozita je ochranným faktorem při snižování řady deviantních chování, včetně sexuální agrese (SA). Zatímco předchozí výzkum se zaměřil na úlohu riskantní konzumace alkoholu při zprostředkování vztahu mezi religiozitou a SA, tato studie zkoumá předpokládané meditační cesty od religiozity k SA a technologickému donucovacímu chování (TBC) prostřednictvím peer norem, spotřeby pornografie a promiskuity. Zjištění ze čtyřleté longitudinální studie mužských vysokoškolských studentů naznačují, že normy vrstevníků a promiskuita zprostředkovávají vztah mezi religiozitou a oběma výslednými opatřeními, zatímco spotřeba pornografie zprostředkovává vztah mezi religiozitou a TBC. Tato zjištění mohou informovat probíhající praxi a budoucí výzkum o možných mechanismech, kterými může být ovlivněno problematické sexuální chování.