Riziko nebo uvolnění ?: Pornohavy trajektorie a akumulace sexuálních partnerů (2018)

Rasmussen, Kyler R. a Alex Bierman.

Sociální proudy (2018): 2329496518780929.

Abstraktní

Ústřední otázkou ve studii spotřeby pornografie je, zda spotřeba ovlivňuje rizikové sexuální chování. V tomto výzkumu se zaměřujeme na jeden klíčový aspekt rizikového sexuálního chování, hromadění sexuálních partnerů. Pomocí analýzy longitudinální latentní třídy na celostátně reprezentativním vzorku určujeme odlišné trajektorie spotřeby pornografie. Pak používáme překážkové modely, které se týkají členství v těchto trajektoriích k zahájení sexuální aktivity a hromadění sexuálních partnerů. Dokonce i při kontrolách pravděpodobných konfliktů (jako je náchylnost k riziku a vytváření vztahů) zjistíme, že adolescenti s trajektorií raného a pravidelného užívání pornografie častěji uvádějí zahájení sexuální aktivity a téměř dvojnásobek počtu sexuálních partnerů, s trajektorií nízkého využití. Tento výzkum je sociologického zájmu, protože spotřeba pornografie se stává stále častějším, než je dospělost, což naznačuje, že nedávné kohorty nově vznikajících dospělých mohou být častěji zapojeny do rizikového sexuálního chování prostřednictvím hromadění více sexuálních partnerů.