Sexuálně explicitní sexuální nejistota internetového materiálu a dospívajících: role dislokace a obsahové shody (2015)

2015 Sep 15. 

van Oosten JM1.

Abstraktní

Předchozí výzkumy naznačují, že vystavení dospívajících sexuálně explicitním internetovým materiálům (SEIM) může vést k sexuální nejistotě, protože obsah SEIM může být v rozporu s tím, co se adolescenti dozvěděli o sexu. Chybí však výzkum, který typ adolescentů je nejvíce citlivý na vztah mezi užíváním SEIM a sexuální nejistotou. Tato studie proto zkoumala, zda vztah mezi užíváním SEIM a sexuální nejistotou závisí na rozdílech mezi pohlavími v sexuálních dispozicích (tj. Neosobní sexuální orientace a hypergenderová orientace). S využitím údajů z reprezentativního dvouvlnového panelového průzkumu mezi 1765 holandskými dospívajícími (ve věku 13-17) Zjistil jsem, že SEIM používá předpovídanou sexuální nejistotu pouze mezi dívkami s nízkou hypergendered orientací a dívkami s relativně vysokou neosobní sexuální orientací.

Klíčová slova: Adolescenti; Internet; Mediální efekty

PMID: 26373650